Ebba von Wachenfeldt

Ebba von Wachenfeldt

"Jag har lärt mig behärska glaset som ett nytt modersmål. Det gör att jag ständigt söker nya vägar och mål."

För drygt 30 år sedan började Ebba på glasskolan i Orrefors, sedan dess har hon varit hängiven det blåsta glaset.

Det första jobbet efter glasskolan var i en studioglashytta i norra England. Därefter fortsatte hon att arbeta med konstnärer, designers och konsthant- verkare i ett flertal länder. Hon fick ta del av deras gedigna hantverkskunnande och en bred erfarenhet av glasets alla möjligheter.

Hon varit verksam som studioglaskonstnär i bl.a. Sverige, Danmark, USA och Japan.
1996 återvände Ebba från sina år i utlandet och slog sig ned i Stockholms innerskärgård. 2004 flyttade hon sin hytta till Skeppsta skola.